تبلیغات
دردهای خاکستری - چشم های شنوا

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

یادداشتی به تیم مدیریت میهن بلاگ

چشم های شنوا

ها کردم رو مانیتور / و نوشتم با انگشت؛ / شد وبلاگ! ارتباط، نماد فرهنگ و جامعه شناختی آدم هاست و کلمه، بستر ارتباط است. کلماتی که در ظرف تحلیل، تولیدگر اندیشه اند و از کانال رسانه، نمایشگر آن و وبلاگ، رسانه ای است که چشم ها را شنواتر می کند از گوش ها! وبلاگ نویسی مرامی دارد و مُرادی؛ صراحت و صداقت در بیان و پرداخت زیباشناسانه از تفکر و روایت. این مرام اما هدایت می شود در قالب تیم مدیریتی ای چون میهن بلاگ که ذکاوت شان را باید مضاعف کنند در بزرگراه همت تا مطلوب شود محصول وبلاگ نویسانش. و اما چند پیشنهاد؛ برگزاری مسابقات و همایش های ادواری برای اعضاء، معرفی وبلاگ نویسان مستعد و شایسته به رسانه ها (شنیداری و دیداری)، ساخت قالب های بیشتر با رویکرد سادگی، پایش هوشمند وبلاگ ها و جلوگیری از ناهنجارنویسی، امکان تحلیل و جستجو در نظرات مخاطبان، مبارزه مستمر با اسپمرها، تحلیل منظم کیفی و کمی مطالب اعضاء و جهت یابی دغدغه های آنها، امکان صفحه آرایی ژورنالیستی توسط کاربران.