تبلیغات
دردهای خاکستری

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

 

این ((خود)) من است، نه ((عکس)) من؟!

فوتبال

فوتبال

زندگی ست؛

ایران؛ ویران

هلند شاداب؛ حذف؟!

اسپانیای غیر بومی؛ اوت!

بریل فقیر؛ جادوگرهای فوتبال زده!

پرتغال؛ مسموم؟!

ایتالیا؛ دیوار، دیوار، دیوار ...

فرانسه؛ آچار فرانسه!

آلمان؛ اِلمانهای فوتبال ماشینی؛

ـ احتمالا ـ باز هم قهرمان؛

حال دیگر

((ترافیک))

عاطفی ترین و

((شعر))ترین

حادثه

زندگی ماشینی ست ...