تبلیغات
دردهای خاکستری - سود

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

سود

 


دل را پس انداز کن؛ سودش بیشتر از 20 درصد بانک ها است.


نمایش نظرات 1 تا 30