تبلیغات
دردهای خاکستری - مطالب تیر 1385

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

 

نسخه Orginal

تو

بَد

ترجمه شده ای؛

نسخه Orginal تو

در

اتاق خوابِ

پدر و مادرت

جا مانده؟!؟

اضافه وزن

عشق من

به تو

سنگین بود؛

اضافه وزن داشت

سکته کرد؟!؟ 

ازدحام

تنهایی من

از لبان تو

زیباتر است

آخه

رُژی کشیده ام

از جنس ازدحام؟! 

این ((خود)) من است، نه ((عکس)) من؟!

فوتبال

فوتبال

زندگی ست؛

ایران؛ ویران

هلند شاداب؛ حذف؟!

اسپانیای غیر بومی؛ اوت!

بریل فقیر؛ جادوگرهای فوتبال زده!

پرتغال؛ مسموم؟!

ایتالیا؛ دیوار، دیوار، دیوار ...

فرانسه؛ آچار فرانسه!

آلمان؛ اِلمانهای فوتبال ماشینی؛

ـ احتمالا ـ باز هم قهرمان؛

حال دیگر

((ترافیک))

عاطفی ترین و

((شعر))ترین

حادثه

زندگی ماشینی ست ...