تبلیغات
دردهای خاکستری - مطالب تیر 1388

دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

ضمانت

 

 

ضمانت

ضمانت کن تا شفاعت شوی.خاله بازی

 

 

خاله بازی

از محضر که آمدند بیرون یاد بچگی هایشان افتادند؛ آخر خاله بازی هایشان هم طلاق بود!سوژه

 

 

سوژه

سوژه بود نه ستاره!تنها

 

 

تنها

تنها شد؛ با قسط هایش!ایستاد

 

 

ایستاد

برق رفت. پنکه ایستاد. باد ایستاد. پریشانی موهایت ایستاد.هفت خط

 

 

هفت خط

هفت خط بود اما به آخر خط نرسید!؟معرفت

 

 

معرفت

معرفت سه تا نقطه داره؛ یکی رو ((ف))، دو تا هم اون چشمای بی معرفتت!خط قرمز

 

 

خط قرمز

خط قرمز عقل؛ قلب!زبون

 

 

زبون

بپا زبونت نکند؛ زبان!؟نیرو

 

 

نیرو

نیروی جاذبه آسمان بیشتر است از زمین!عمران

 

 

عمران

نابود کرد خودش را با اعتیاد؛ عمران می خواند!؟نگاه

 

 

نگاه

نگاهت که می کنم هر پلکم رکعتی است!ابرو

 

 

ابرو

ابروهایت را که برداری بر دارم!؟احساس

 

 

احساس

احساس تغییر نمی‌کند، ابراز اما تغییر می‌کند!؟حقیقت

 


حقیقت

مسیر حقیقت را هموار می سازد؛ تونلهای دروغ!؟


آسمان

 


آسمان

متعجبم؛ آسمان فقط یک مشتری دارد!؟ز(ظ)ن

 

 

ز(ظ)ن

ظنّ داشت؛ زن نمی گرفت!کشاورز

 

 

کشاورز

کشاورزی هرگز حاضر نشد داس را با ویندوز عوض کند!لباس زیر

 

 

لباس زیر

کاش به جای لباس زیرتان - به قول سهراب - دانه‌های دل‌تان پیدا بود!؟قوی

 

 

قوی

قوی بود؛ بی‌تقوا اما.دیش

 

 

دیش

اهل دیش بود و دوش!؟