دردهای خاکستری

خاکستری، رنگ و جنس دردهاست؛ رنگ فراموش شده آدمها / www.greypains.com

 

بیت الحال

 


مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه 23 مرداد:

 همشهری جوان؛ شنبه 23 مرداد


سه تا چهارپایه

 

 

سه تا چهارپایه

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ 16 مرداد:

همشهری جوان؛ 16 مردادتنبلیسم!

 

 

تنبلیسم!

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ 16 مرداد:

همشهری جوان؛ 16 مرداد 89عشق پاک

 عشق پاک

داستان کوتاهم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه 26 تیر 89:

همشهری جوان؛ شنبه 26 تیر 89


اولترافولد

 


اولدترافولد

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه 12 تیر:

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه 12 تیر


ایمان امن

 ایمان امن

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه 5 تیر 89:

همشهری جوان؛ شنبه 5 تیر 89


بلوغ، بلاغت می خواهد

 


بلوغ، بلاغت می خواهد

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه / 29 خرداد 89:

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه / 29 خرداد 89


پوکی استخوان و پاکی قلب

 

 

 

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه / 22 خرداد 89:

همشهری جوان؛ شنبه / 22 خرداد 89برجسته؛ اندیشه یا اندام؟

 


برجسته؛ اندیشه یا اندام؟

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ 15 خرداد 89 / شماره 263:

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ 15 خرداد  89 / شماره 263


ظرفیت مداری / نداری!

 


ظرفیت مداری / نداری!

چاپ دو مطلبم در شماره جدید همشهری جوان + جوابیه سردبیر همشهری جوان؛ 8 خرداد 89:

شماره 262 همشهری جوان؛ 8 خرداد 89
شماره 262 همشهری جوان؛ 8 خرداد 89دار زدن با موبایل

 

 

دار زدن با موبایل

دو مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه اول خرداد / شماره 261:

شنبه اول خرداد 89 / شماره 261 همشهری جوانتکثیر مهربانی

 

 

تکثیر مهربانی

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه 18/2/89

همشهری جوان؛ 18/2/89، شماره 259از سبیل نیچه ای تا جستجوی حقیقت

 

 

از سبیل نیچه ای تا جستجوی حقیقت

دو مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ 11 اردیبهشت 89

شهید آوینیتوسعه یا فاجعه

 بهاریه

 

 

بهاریه

بهاریه ام در همشهری جوان؛ 22/12/88:

همشهری جوان / شماره 254 / 22 اسفند 88فرجام تکرر

 


فرجام تکرر

مطلب جدیدم در همشهری جوان؛ 15 اسفند 88:

شماره 253 / 15 اسفند 88


وِچه ویل ها

 

 

وِچه ویل ها

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ 8 اسفند 88:

شماره 252؛ شنبه / 8 اسفند 88یار را نه

 


یار را نه

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان؛ شنبه / اول اسفند 88 / شماره 251:

شنبه 88/12/1 شماره 251


آمایش ازدواج

 


آمایش ازدواج

مطلبم - فکر کنم یازدهمین مطلبم باشه - در شماره جدید همشهری جوان؛ 17 بهمن 88:

شماره 249 / 17 بهمن 88


سفر به صفر

 


سفر به صفر

مطلبم در شماره جدید همشهری جوان (شماره 248 / 10 بهمن 88):

شماره 248 / 10 بهمن 88


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic